GENEALOGIE FAMILIE NIJHOOT, NIEHOED, NIHOT en NIEHOT.     

I          Denijs Nijhoot
Denijs is geboren rond 1635.  Van deze sleutelfiguur weten wij niet meer dan dat hij een zoon Denijs had, volgt onder II.


II         Denijs Denijsz Nijhoot/De Hadt
Woonde in Leiden in de Haarlemmerstraat bij de Vrouwekerk, later de Scheijtstraat. Geboren ca. 1600, begraven in Leiden in de week van 15 - 22 mei 1728.
Trouwt (1) als Denijs Nijhoot met Anne Maertensdr. van den Berch.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Denijs Nijhoot, gedoopt te Leiden in de Hooglandsekerk op 15 september 1682, waarschijnlijk zeer jong overleden. Bij zijn doop trad als getuige op Denijs Nijhoot den Ouden, hoogstwaarschijnlijk de grootvader van de dopeling. 
Trouwt (2) als Denijs Denijsz de Hadt (weduwnaar) te Leiden op 7 augustus 1683 met Aeltge Casparsdr. Jonkhans, gedoopt te Leiden in de Marekerk op 23 februari 1659. Dochter van Caspar Jansz Jonchans (uit Luynen, uijt het Lant van Marck) en Marya Aryens Vergeyl.
Kinderen uit dit huwelijk:

2. Capar Niod/Nihot,
gedoopt op 23 juli 1684 in de in de Marekerk, wieldraayer, weesmeester van het Hou-Huis en Arm-Kinderhuis. 
In ondertrouw (1) in Leiden op 13 april 1714 met met Johanna Wolteringh, begraven in Leiden in de Pieterskerk in de week van 3 - 10 mei 1721. In ondertrouw (2) op 10 april 1722 met Maria van Beijeren, Maria werd begraven in de week van 5 - 18 februari 1747. In ondertrouw (3) op 3 april 1749 met Cornelia Hollebeek, weduwe van Jan Gonsael. Het werd voor beide hun derde huwelijk. Caspar is begraven in Leiden in de Pieterskerk in de week van 13 - 20 februari 1751.

3. Heindrik Niehot/Niehoed/Nihot, gedoopt in Leiden op 27 oktober 1686 in de Marekerk, lakenberei-dersknecht. In ondertrouw in Leiden op 8 mei 1722 met Marijtje Vermeij

4
. Denijs
Nijhoot, gedoopt te Leiden in de Hooglandsekerk op 21 oktober 1688, begraven in de week van 17-24 maart 1691.
5. Ary
Nijhoot, gedoopt te Leiden op 13 maart 1691 in de Hooglandsekerk.
6. Denijs Nijehot, volgt III.
7. Johannes Nihot,
gedoopt in Leiden in de Pieterskerk op 21 januari 1699. In ondertrouw (1) op 25 mei 1725 als met Johanna Polaert. In ondertrouw (2) als weduwnaar in Leiden op 9 maart 1736 met Geertruijd van der Sman. Johannes Niehot heeft op 30 november 1767 een verklaring afgelegd t.o.v. notaris Isaac Elias Luzac t.b.v. de erfgenamen van Johannes Niehot, die is overleden onder de naam Johannes Nieuwhoff. Hij is begraven in Leiden in de week van 17 - 24 december 1785.

8. Abraham Nihot,
Gedoopt te Leiden in de Pieterskerk op 8 januari 1702 (zijn vader heette daar Denijs Nihodt). In ondertrouw in Leiden op 19 maart 1723 met Maria Noordeloos. Abraham en Maria overleden voor 27 december 1735.
Er werd te Leiden in de week 8-15 augustus 1733 een Abraham Nihot begraven. Dat ook Maria voor die datum is overleden blijkt uit het gestelde uit het voogdenboek Leiden, N, fol 192, GAL: 
Willem Bennig en Cornelis van AriŽn, gebeden Vrunde, zijn voogden gesteld over Hendrik, oud 11 en Jacobus, 8 jaren. Nagelaten minderjarige kinderen van Abraham Niehot, verwekt aan Maria Noordeloos, in de Koenesteeg. Dd. 21 mei 1734.


III       Denijs Nijehot
Schoenmakersknecht, woonde in Leiden aan de Haarlemmerstraat en de Langebrug. Gedoopt op 1 mei 1695 in de Marekerk in Leiden. In ondertrouw in Leiden op 26 juli 1715 als Denijs Nijehot met Rachel van Kuijck. Rachel werd begraven in Leiden in de week van 17 - 24 oktober 1750.

Kinderen uit dit huwelijk (4, 6, 7 en 8 zijn Waals gedoopt):
1. Suzanne
Nijehot, gedoopt op 17 mei 1716 in de Hooglandsekerk in Leiden. Op 4 september 1744 in ondertrouw (1) met Jan Swaens, kleermakersknecht wonende op de Langebrug. Op 20 augustus 1751, als weduwe met 2 kinderen, in ondertrouw (2) met Johannes Kettenes. Dit huwelijk wordt op 18 april 1752 door echtscheiding ontbonden.
2. Denijs
Nijehot, gedoopt in Leiden op 19 oktober 1718 in de Pieterskerk, begraven in de week van
24 tot 31 december 1718.

3.
Anna
Nijehot, gedoopt in Leiden op 22 november 1719 in de Pieterskerk, begraven in de week van
9 tot 16 augustus 1721.

4. Anna
Nijehot, gedoopt in Leiden op 15 maart 1722 in de Hooglandsekerk. In ondertrouw op 22 mei 1744 met Gerrit de Vriendt, turfverkoper. Anna werd begraven in de week van 11 tot 4 november 1786 als weduwe van Gerrit de Vriendt. 
5.
Denijs Nijehot, gedoopt in Leiden op 6 december 1724 in de Pieterskerk, begraven in de week van
24 tot 31 december 1735.

6.
Johannes
Nijehot, gedoopt in Leiden op 26 november 1727 in de Marekerk, overleden in Oost-IndiŽ in 1755. In verband met Johannes treffen we het volgende aan in de Minuten van Civiele Zaken in het G.A.L., Rechterlijk Archief, inv.nr. 86, deel 00, fol.122:
Het stuk is gedateerd 10 december 1767 en betreft de nalatenschap van Johannes. Op die datum blijkt broer Abraham zich in Oost-IndiŽ te bevinden. "Niehot (Nieuwhoff) Johannes, overleden te Oost-IndiŽ in 1755. Ongehuwd. Broer van Casparus, Johanna, Suzanne en Abraham Niehot. In 1744 als matroos a/b 'Domburg', voor de kamer Amsterdam naar Oost-IndiŽ. Aangemonsterd onder de naam Jan Nieuwhoff."
De Johanna die in dit stuk wordt genoemd moet Anna (4) zijn, zij wordt ook bij haar begraven Johanna genoemd. Johanna Maria (7) zal overleden zijn.

7.
Johanna Maria
Nijehot, gedoopt in Leiden op 21 juni 1730 in de Pieterskerk.
8.
Abraham
Nijehot, gedoopt in Leiden op 8 augustus 1731 in de Pieterskerk.
9. Kasparus Nijehot, volgt IV.


IV        Kasparus Nihot/Nikat
Wolkammer, woonde in Leiden aan de Middelstegracht en in de Rijnstraat. Gedoopt op 15 juli 1734 in de Hooglandsekerk in Leiden. Op 1 juli 1758 in ondertrouw met Maria Fuijk. Dit huwelijk eindigde met een echtscheiding uitgesproken te Leiden op 30 augustus 1781. Een gedeelte van de akte volgt onder de kinderen. Kasparus werd begraven in Leiden in de week van 30 september tot 7 oktober 1786.

Kinderen uit dit huwelijk (1, 2, 3, 4 en 6 zijn Waals gedoopt):

1. Isaac Nihot. Spinner en sjouwer woonde in Leiden aan de Duizendraadsteeg en aan de Bouwelouwesteeg nr. 19. Gedoopt in Leiden op 10 december 1758, overleden op 24 mei 1825. In ondertrouw op 14 november 1811 en getrouwd op 27 november 1811 met Maria Maas, gedoopt op
18 januari 1764 in de Pieterskerk. Overleden op 25 februari 1830 in het Minnehuis in Leiden.

2.
Maria
Nihot. Op 25 maart 1760 gedoopt in Leiden in de Hooglandsekerk. Op 4 juni 1779 in ondertrouw met Jacob la Mair, gedoopt op 7 januari 1759 in Leiden, wolkammer. Maria werd begraven in de week van
14 tot 21 augustus 1790.

3.
Casper
Nihot. Gedoopt op 15 augustus 1762 in de Hooglandsekerk te Leiden. Trouwt voor 18 november 1787 met Klaartje Heinsberg. Haar doop en hun beider overlijden zijn in Leiden niet terug te vinden, evenals hun trouwdatum. 
4. Denijs.
Wolkammersknecht, woonde in Leiden aan de Roosegracht, Oranjegracht en Waardgracht. Gedoopt op 6 november 1764 in de Hooglandsekerk. Op 22 april 1785 in ondertrouw (1) met Susanne Johanna van der Pompe, gedoopt op 31 oktober 1749 en begraven in de week van 25 augustus tot
1 september 1787. Op 1 mei 1788 in ondertrouw (2) met Sijtje Suzan Sedron gedoopt in Leiden op
28 december 1763 en overleden in Leiden op 1 januari 1808. Denijs is overleden op 2 augustus 1838.

5. Jurriaan Nihot. Volgt onder V.
6. Anna Barbara Martha
Nihot. Gedoopt te Leiden in de Petruskerk op 18 augustus 1769.
7. Gerrit
Nihot. Gedoopt te Leiden in de Hooglandsekerk op 5 januari 1772, begraven in Leiden op
26 september 1808. Bij zijn overlijden woonde Gerrit in de Bouwelouwesteeg, in 1800 woonde hij aan de L. van Daalenstraat.

G.A.L., R.A. 184, d.d. 14 oktober 1786: Claes Vijlbrief/Fijlbrief oom en Jacobus Niehot, neef, zijn voogden gesteld over Caspar, oud 24 jaar, Jurriaan 20 jaar, Gerrit 15 jaar. Nagelaten kinderen van Caspar Niehot, verwekt bij Marijtje Fuijk, schoonmaakster, wonende op de Steengracht.
(N.B. Tot 25 jaar was je onmondig en had je een voogd nodig, tenzij je was getrouwd, dan was je automatisch mondig, volwassen).

Onderstaand een stukje uit de echtscheidingsakte van Kasper (Kasparus) en Maria Fuijk. Vanzelfsprekend zijn er meerdere bepalingen geweest. Wat opvalt in dit gedeelte is dat zoon Isaac niet genoemd wordt. Hij trouwde zeer laat maar was nog minderjarig op het moment van de echtscheiding van zijn ouders en zou dus genoemd moeten worden, dat is echter niet zo. In Leiden is geen eerder huwelijk van hem te vinden.Wellicht is hij elders getrouwd geweest, maar bij zijn huwelijk met Maria Maas wordt hij geen weduwnaar genoemd.


   


V         Jurriaan Nihot
Wolkammer. Hij heet bij zijn huwelijk Adrianus Nihot, bij zijn overlijden Adrianus Niehot. Wonende in de Lange Paradijssteeg. Op 3 mei 1767 gedoopt te Leiden in de Hooglandsekerk, overleden in Leiden op
11 januari 1818. In ondertrouw in leiden op 13 januari 1797, trouwt aldaar op 28 januari 1797 met Francijntje Kok, Rooms Katholiek gedoopt te Leiden op 30 mei 1769, overleden in Leiden op 5 oktober 1847. Dochter van Johannes Kok, rokjeswever en Marijtje Scheen.

Kinderen uit dit huwelijk: (2, 3 en 4 Waals gedoopt):
1.
N.N. Begraven in Leiden in de week van 11 tot 18 februari 1797.

2. Maria
Nihot. wonend Mirakelsteeg, gedoopt te Leiden in de Hooglandsekerk op 27 augustus 1801, overleden in Leiden op 7 juli 1879. In ondertrouw in Leiden op 30 juli 1824, trouwt op 12 augustus 1824 met Casper Piena, sjouwer, gedoopt te Leiden op 10 februari 1799 in de Mariakerk. Zoon van Jan Piena en Catharine Huldrik. Op 28 december 1871 wordt Maria opgenomen in het Oudelidenhuis Herengracht.
3. Jannetje
Nihot. Gedoopt op 22 mei 1803 in de Hooglandsekerk in Leiden, begraven in Leiden in de week van 6 tot 13 augustus 1803.
4. Jurriaan Nihot. 
5.
Johanna
Nihot. Woont in 1849 als breidster aan het Fokkeplein 30b te Leiden. Geboren in Utrecht op
6 december 1808, overleden in Leiden op 30 december 1892. Op 26 januari 1827 in ondertrouw en op
7 februari 1827 gehuwd met Johannes den Haan, geboren op 21 juli 1807. machinespinner, wonende Klaresteeg, overleden in Leiden op 5 juni 1844, zoon van Johannes den Haan, twijnder, en Johanna Tomasse.
Johanna gaat op 18 oktober 1850 als weduwe in ondertrouw met Isaac Slijk, geboren in Leiden op
29 oktober 1801, wolkammer, weduwnaar van Maria van Duuren, zoon van Jan Slijk en Jannetje Leemans.

N.B. Op 11 december 1845 werd te Leiden geboren Johannes Niehot. Zijn moeder is Johanne Nihot. Weduwe van Johannes den Haan. Deze man kan gezien de datum van overlijden de vader niet zijn.

Bovenstaande kopie is afkomstig uit de Criminele Vonnisboeken, Reg. 66, fol. 101v, e.v. In het kort staat er: Op 12 mei 1807 wordt Jurrianus Niehot veroordeeld wegens diefstal van wol. De eis was: geseling en 6 jaar verbanning uit Leiden en Rijnland.
De aanleiding tot deze veroordeling treffen we aan in Minuten van Civiele Zaken, Nr. 86, Deel CCC, fol. 40, d.d. 15 december 1806: Jurrianus Nihot was wolkammer in dienst van Johannes Richard van Gelder in de Lege Werfsteeg en nu in zijn winkel. Hij had op 16 november 1806 op zolder scheerwol op een stok te drogen gehangen. Bij ondervraging door zijn werkgever verklaarde hij van niets te weten.
Het vonnis luidde: geseling, dat gebeurde aan een paal gebonden, en 10 jaar verbanning uit Holland.
In afwachting van het vonnis had Jurriaan in het Gravensteen in het gevang gezeten. Bovendien werd hij veroordeeld tot het betalen van de kosten van de rechtszaak. Zoals bovenstaand, in de marge, te lezen valt, hoefde dat later niet, aangezien hij onvermogend was.
 

De tijd van verbanning heeft het gezin waarschijnlijk te Utrecht door gebracht, gezien de geboorteplaats van dochter Johanna.


VI        Jurriaan Niehot
Wolkammer, sjouwer, woonde in de Klaresteeg; op 11 mei 1877 opgenomen in het Ouweliedenhuis aan de Herengracht. Gedoopt te Leiden in de Hooglandsekerk op 5 augustus 1804, overleden in Leiden op 6 juli  1890 als weduwnaar. In ondertrouw op 8 oktober 1830, gehuwd op 21 oktober 1830 met Sara van den Burg, spinster, op 13 november 1805 gedoopt in Leiden in de Pieterskerk, overleden in Leiden op 7 september 1850. Dochter van DaniŽl van den Burg, opperman, en Iminia de Ridder, spinster.

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Francina Niehot. Op 27 maart 1826 geboren in Leiden, overleden in Leiden op 23 maart 1883, ongehuwd.
Zij is op 28 maart 1854 onder curatele gesteld, terzake van krankzinnigheid.

2. Adrianus Niehot. Volgt onder VII. 
Op 23 oktober 1830 erkende Jurriaan dat beide bovenstaande kinderen, zijn kinderen zijn, verwekt bij Sara van den Burg. Dus 2 dagen na zijn huwelijk.

3. Sara Maria
Niehot. Geboren in Leiden op 10 december 1831, overleden in Den Haag op 20 augustus 1903, weduwe. Zij trouwt niet te Leiden met Carel Hubertus Spa
4. DaniŽl
Niehot. Wolkammer, smid. Woont aan de Klaresteeg, Veststraat en Volderssteeg. Geboren in Leiden op 25 februari 1834, overleden in Den Haag op 21 februari 1907. Op 9 juli 1858 in Leiden in ondertrouw en huwt op 21 juli 1858 Johanna Buis, geboren te Leiden op 3 april 1836, overleden in Den Haag op 21 februari 1907. Dochter van Sara Buis.
Johanna en haar moeder woonde aan de Cellebroedergracht te Leiden. De vader van Johanna is onbekend, zij is een natuurlijk kind. In de geboorteakte van Johanna is Sara Buis weduwe van Jan van Delden, oud
40 jaar. Als naam van haar dochter wordt opgegeven Johanna Buis. Op 1 juli 1858, dus vlak voor het huwelijk van DaniŽl en Johanna verklaart Sara de moeder te zijn van Johanna. Het huwelijk tussen Jan van Delden en Sara Buis vond plaats te Leiden op 10 november 1815. Het overlijden van Jan is te Leiden niet te vinden. Wel werd in de tienjarige tafels van overlijden gevonden dat op 17 september 1818 overleed Jan van Delden. De bijbehorende akte is onvindbaar zodat onduidelijk blijft of het deze Jan van Delden betreft.

5.
Jan
Niehot. Geboren te Leiden op 7 oktober 1836, overleden in Leiden op 5 juni 1839.
6.
Johanna
Niehot. Geboren te Leiden op 23 november 1838, overleden in Leiden op 12 januari 1839.
7.
Jannetje
Niehot. Geboren te Leiden op 26 april 1840, overleden in Leiden op 18 september 1855.
8.
Anna Catharina
Niehot. Op 25 oktober 1842 in Leiden geboren, overleden in Leiden op 26 augustus 1919. Op 1 juli 1864 in Leiden in ondertrouw, zij trouwt op 13 juli 1864 met Willem Leupe(n), fabriekswerker, geboren in Leiden op 3 januari 1848, overleden in Leiden op 17 december 1909, zoon van Gerrit Leupe(n) en Rachel de Haas.
9. N.N. 
 Levenloos kind van het mannelijk geslacht, 15 februari 1845.
10. Catharina
Niehot. Geboren in Leiden op 4 mei 1847 en overleden te Leiden op 13 september 1853.

* Jurriaan gaat (2) in ondertrouw op 5 mei 1854 en huwt op 17 mei 1854 met Johanna Verhoog, werkster, geboren op 11 december 1807, haar overlijden te Leiden niet gevonden, weduwe van Hendrik Brouwer, dochter van Jan Verhoog, warmoezier (tuinder) en Hermina van Grootveld. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Bovenstaand de huwelijksakte van Denijs Nihot en Anna Maria Scheffer, neef van Jurriaan Niehot. Het begin van wat een van de meest trieste gezinnen in deze genealogie zou worden. Opvallend is dat de bruidegom niet, maar zijn vader wel kan schrijven. Ook hier valt de willekeurige spelling van de familienaam op.
Uit het "Register van Opzendingen van wezen, bedelaars en landlopers naar
Veenhuizen", blijkt dat het gezin - 5 kinderen waren reeds overleden-, bestaande uit Denijs en Anna met hun vier zonen Cornelis, Denijs, Anthonie en Casper op 19 augustus 1847 naar Veenhuizen is opgezonden.
Ruim twee jaar later - op 13 oktober 1849 - volgde ontslag voor de vier nog levende leden van het gezin, namelijk vader, moeder en de zonen Cornelis en Denijs. Anthonie en Casper waren anderhalve maand tevoren, twee dagen na elkaar overleden, 9 resp. 7 jaar oud, waarschijnlijk t.g.v. de cholera epidemie van 1848/1849. 
Op 22 mei 1850, 7 maanden later, worden de vier opnieuw opgezonden. Van vader Denijs weten we dat hij 4 jaar later in Veenhuizen overlijdt. Moeder Anna zal daarna ontslagen zijn, zij overlijdt nog geen negen maanden later te Leiden. Van zoon Denijs ontbreekt sindsdien elk spoor. 
Vervolgens hieronder een korte beschrijving van Veenhuizen, z'n bewoners en het dagelijks leven aldaar.

Kolonist te Veenhuizen, wat betekende dat?
Nederland in de jaren- veertig' van de 19e eeuw. Economisch ging het slecht. Vooral in de textielindustrie. In Leiden groeide het aantal werklozen. Een sociale dienst bestond niet. Diaconie en onderstand waren tijdelijk en niet structureel. Er waren in Nederland, in de vorm van de KoloniŽn van de Maatschap≠pij van Weldadigheid, plaatsen waar de zeer armen, bedelaars en landlopers naar toe konden gaan. Hieronder was Veenhuizen: vanaf 1843 een "bedelaars≠gesticht", waarvoor men zich vrijwillig kon melden, of na rechterlijk vonnis
kon worden opgezonden.     Dit alles was een idee van Generaal J. van den Bosch. De oud-militair maakte er een militaire maatschappij van. Een bezoek aan de nog bestaande gebouwen en aan het Gevangenismuseum toont overduidelijk aan dat de kolonie leek op een militaire kazerne.
Het gezin van Denijs en Anna is tweemaal opgezonden. Niet duidelijk is of dit gebeurde na vonnis of vrijwillig. Hieronder enkele citaten uit: "Arbeid ter disciplinering en bestraffing; door Berends et.alt.:

Opname
Na aankomst in een bedelaarsgesticht werd de kolonist het haar geknipt en van gestichtkleding voorzien. Om orde en zedelijkheid te waarborgen werd binnen de gestichten een strenge scheiding der seksen nagestreefd. ....
De leden van een gezin werden dus van elkaar gescheiden. Een uitzondering werd gemaakt voor gezinnen waarvan de ouders zich goed gedroegen en konden
aantonen dat ze gehuwd waren. 

Arbeid
De dagindeling was de volgende: 's zomers op 5.15 uur opstaan; voor aankleden, wassen en ontbijten had men drie kwartier, vervolgens werd er tot 11.30 uur gewerkt. Tot 13.00 uur was er tijd om te eten en te rusten; van 13.00 tot 18.00 uur werd weer gewerkt. Daarna werd gegeten en om 19.00 uur werd er appŤl gehouden.
Voeding

Per dag werd ťťn warme maaltijd verstrekt, "meestal uit aardappelen met kool knollen of wortelen met een weinig vleesch, boter of vet tot gezonden hutspot zeer smakelijk toebereid". Als ontbijt en avondeten werd aardappel brood verstrekt, dat uit drievijfde rogge en tweevijfde aardappelmeel bestond.


VII      Adrianus Niehot
Sajetwerker, woonde aan de Rozegracht, Langegracht, Klaresteeg. Geboren te Leiden op 9 april 1829, overleden te Leiden op 8 augustus 1908. In ondertrouw te leiden op 5 augustus 1853, op 17 augustus 1853 gehuwd met Suzanne Bink,
dubbelaarster. Geboren te Leiden 25 november 1831 en overleden te Leiden op 25 november 1914. Dochter van Zacharias Bink, overleden in Leiden op 31 maart 1848 en Johanna van den Ouweelen.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. N.N. 
Levenloos geboren dochter, Leiden 7 oktober 1853.
2. Sara Maria
Niehot. Geboren te Leiden op 5 maart 1855, overleden te Leiden op 20 juni 1855.
3. Zacharias Niehot. volgt onder VIII.
4. Adrianus
Niehot. Fabriekswerker, dekenwever, koopman. Woonde aan de Achtergracht. Geboren te Leiden op 3 december 1859, overleden te Oegstgeest op 4 oktober 1932 als weduwnaar. Hij overleed in Endegeest, daarvoor had hij in het Minderbroedershuis gewoond en daarvan ook de bijbehorende kleding gedragen. In ondertrouw in Leiden op 13 juli 1883 en getrouwd op 25 juli 1883 met Christina Sira, geboren te Leiden op 10 mei 1862, dochter van Hendrik Sira, sigarenmaker en Abigael Piket.
5.
Nicolaas
Niehot. Loopknecht, ziekenverpleger, geboren in Leiden op 30 mei 1863. Op 18 februari 1892 in ondertrouw met Maria Dedirica Smits, geboren in Leiden op 4 januari 1870, overleden in Leiden op 25 juni 1914, dochter van Nicolaas Diedericus Smits en Maria Catherina van der Tas
6. Suzanne
NiehotGeboren te Leiden op 6 juli 1866 en overleden te Leiden op 9 oktober 1908, ongehuwd.


VIII     Zacharias Niehot
Ook Niehof, n.l. in de geboorteakte van zoon Adrianus. Lijstenmaker, trambeambte. Geboren te Leiden op
5 september 1856, overleden in Den Haag op 15 mei 1929. In ondertrouw in Leiden op 20 januari 1881 en gehuwd op 2 februari 1881 met Alda Suzanne BrieŽr, geboren te :Leiden op 8 maart 1859. Dochter van Pieter BrieŽr, schrijnwerker, en Anna Catharina van Steenbergen. Zacharias en Alida gingen op 3 februari 1889 met
attestatie (verhuisden) naar Den Haag.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adrianus Niehot. Volgt onder IX.
2.
Alida Catharina
Niehot. Geboren te leiden op 16 april 1884, overleden in Den Haag 10 januari 1956, werkster.
3. Suzanne
Niehot. Op 9 september 1886 geboren te Leiden overleden in Den Haag op 24 juli 1967. Trouwt op 13 mei 1908 in Den Haag met Eduard Gerardus Koenen, geboren in Den Haag op 27 augustus 1885, overleden in Den Haag op 2 januari 1913. Kinderen uit dit huwelijk: Hendrica Phillipina Louise Koenen, geboren in Den Haag op 11 oktober 1908, overleden in Den Haag op 4 oktober 1964. Alida Suzanna Koenen, geboren in Den Haag op 10 maart 1911, trouwt op 14 augustus 1935 met J.C.KniesEduarda Johanna Gerarda Koenen, geboren in Den Haag op 8 mei 1913, trouwt op 5 augustus -1936 met L.J. Folten
4. Elisabeth Maria Antonetta
Niehot. Geboren in Den Haag op 14 januari 1889, overleden in Den Haag op 26 oktober 1941.Trouwt in den Haag op 27 oktober 1909 met Pieter van der Meijde, geboren in Nieuw Helvoet op 31 maart 1885, overleden in Den Haag op 16 mei 1935.
5. Johanna Catharina
Niehot. Geboren in Den Haag op 30 april 1892, overleden in Den Haag op
31 januari 1968, trouwt in den Haag op 25 april 1923 met Johannes Jacobus de Vos, geboren in Leiden op
8 januari 1898.   
6. Pieter
NiehotAdministarteur, geboren in Den Haag op 13 oktober 1894, overleden in Leiden op
5 oktober 1988. Trouwt te Leiden op 12 december 1927 met Christina Jacoba Margretha Colpa, geboren te Leiden op 18 oktober 1898. Kinderen uit dit huwelijk: Alida Susanne, geboren in Voorschoten op
6 november 1928, trouwt op 19 oktober 1963 met J.G.J. Maring. Johannes geboren in Wassenaar op
7 januari 1931.
7.
Zacharina
Niehot. Geboren in Den Haag op 16 april 1898, overleden in den Haag op 27 september 1951. Zacharias Niehot en Alida Susanna BrieŽr, de overgrootouders van de Oerknol.


Foto ca. 1906: v.l.n.r. staand Johanna Catharina (*1892), Suzanne (*1886), Adrianus (*1881), 
Alida (*1884) Zittend v.l.n.r. Elisabeth (*1889), Zacharina (*1898), Zacharias (*1904, IX-1), 
Jacoba Niehot - Berlemon (*1880) en Pieter (*1894).


IX        Adrianus Niehot

Trambeambte, geboren op 2 mei 1881 te Leiden, overleden in Den Haag op 5 juni 1961. Trouwt op
19 augustus 1903 in Den Haag met Jacoba Berlemon, geboren te Leiden op 31 januari 1880, overleden in Den Haag op 8 december 1955, dochter van Izaak Jacobus Berlemon en Jacoba van Heuzen.

Kinderen uit dit huwelijk:  
1.
Zacharias
Niehot. Conducteur HTM. Geboren in Den Haag op 26 november 1904, overleden in Den Haag op 24 november 1982. Trouwt op 15 april 1936 te Rotterdam met Catharina Helena Verbaas, geboren op 1 maart 1908 te Rotterdam. Kinderen uit dit huwelijk: Adrianus, geboren in Den Haag op
25 maart 1939, overleden in Den Haag op 24 december 1945. Leendert, geboren te Den Haag op 7 augustus 1942, trouwt op 13 mei 1969 te Den Haag met Jacoba van Rijswijk, geboren te Den Haag op
28 januari 1947. Kinderen uit dit huwelijk: Martin, geboren in Den Haag op 1 juni 1972. Arno, geboren in Den Haag op 5 augustus 1975. Jacoba, geboren in Den Haag op 19 april 1946. Trouwt te Den Haag op
22 april 1971 met Theodurus Kaffa, geboren in Den Haag op 3 september 1947. Kinderen uit dit huwelijk: Dennis Kaffa, geboren op 21 december 1974 en Jeffrie Kaffa, geboren op 23 november 1978.

2. Jacoba
Niehot. Volgt onder X. 
3. Pieter
Niehot. Etsdrukker. Geboren in Den Haag op 29 april 1909, overleden te Den Haag op 18 april 1967. Trouwt in Den Haag op 27 mei 1936 met Elisabeth Margaretha Stork, geboren te den Haag op
20 november 1909. Dit huwelijk bleef kinderloos. 

4. Adrianus
Niehot. Geboren te Den Haag op 13 maart 1912. Trouwt op 30 juli 1947 net Maria de Nie, geboren te Den Haag op 25 oktober 1917, overleden in Den Haag op 23 maart 1961. Dit huwelijk bleef kinderloos. 
5. Alida Suzanna
Niehot. Geboren in Den Haag op 11 november 1914, trouwt op 20 april 1949 met Matthijs de Waal, geboren te Amsterdam op 4 april 1913. Kinderen uit dit huwelijk: Conchita de Waal, geboren op 3 mei 1950, trouwt met Hans van der Lee, geboren op 15 januari 1948. Robert de Waal, geboren op 21 februari 1952, trouwt met Helma van Soest, geboren op 22 oktober 1955. Kinderen uit dit huwelijk: Vincent de Waal en Amber de Waal.


De trouwakte van Adrianus Niehot en Jacoba Berlemon

 

       

        Bovenstaande foto stamt uit 1918. V.l.n.r. Adrianus, Opa Niehot, Jacoba, Zacharias, Oma Niehot en Pieter. Tussen
       Opa en Oma Niehot staat Alida.


X     Jacoba Niehot
Geboren in Den Haag op 29 mei 1906, overleden in Amsterdam op 20 september 1974. Zij trouwt op
1 mei 1946 in Den Haag met Albert Knol, opzichter Heidemij, geboren op zaterdag 17 november 1894 in Coevorden, overleden op vrijdag 26 juli 1963 in Heerlen, zoon van Berend Knol en Margje Kok.
Albert was getrouwd op vrijdag 24 juni 1921 in Dalen, op 26-jarige leeftijd met Gezina Brink, geboren op zondag
6 december 1896 in Dalen, overleden op dinsdag 16 november 1943 aldaar, dochter van Albert Brink en Aaltien Ramaker.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Adrianus Knol. volgt onder XI.
2
Marja Knol. Maatschapelijk werkster, geboren op zondag 28 november 1948 in Heerlen.
Marja is getrouwd op vrijdag 18 december 1970 in Heerlen, op 22 jarige leeftijd met (en op donderdag 1 april 1993 gescheiden van) Johannes Wilhelmus Martinus Hubertus Paters, geboren op vrijdag 21 januari 1949 in Hoensbroek, zoon van Johannes Paters en Mathilde van der Pol. Uit dit huwelijk: Tim Paters, geboren op donderdag 15 april 1976 in Heerlen. Tim is getrouwd op vrijdag 20 juni 2003 in Heerlen, op 27-jarige leeftijd met Dinja den Doop, geboren op  zaterdag 15 december 1980 in Kerkrade. Uit dit huwelijk: SamuŽl Paters, geboren op dinsdag 21 november 2000 en Lea Paters, geboren op 6 april 2005. Loes Paters, geboren op dinsdag 12 juli 1977 in Heerlen. Hans Paters, geboren op donderdag 1 februari 1979 in Heerlen.


XI        Albert Adrianus Knol
Telecomunicatie engineer, geboren op dinsdag 24 juni 1947 in Heerlen, Albert is getrouwd op vrijdag
16 oktober 1970 in Nieuwenhagen, op 23 jarige leeftijd met (en op donderdag 15 juli 1982 gescheiden van) Maria Anna Gertruda Reinartz, geboren op donderdag 7 juli 1949 in Nieuwenhagen, dochter van Jozef Reinartz en Hubertina Wijnen.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeroen Jozef Albert Knol. Econoom, geboren op dinsdag 20 maart 1973 in Heerlen, op 1-10-2004 gehuwd met Maria Helena van Dooren, geboren op maandag 6 december 1971 in Eindhoven, dochter van Johannes Cornelis Hendrikus van Dooren en Johanna Hendrika Cornelia Maria van Deursen. Kinderen uit dit huwelijk: Joris Johannes Albert Knol, geboren op vrijdag 9 juni 2002. Sebastiaan Johannes Maria Knol, geboren op woensdag 25 juni 2003 en Mathijs Johannes Maria Knol, geboren op woensdag 25 juni 2003.
2
. Sandra Jacoba Knol. Pedagoge, geboren op maandag 24 maart 1975 in Hoensbroek.
Sandra woont samen met Johannes Alexander van Deelen geboren op zaterdag 23 september 1972 in Eindhoven, zoon van Johannes Antonie van Deelen en Akke Hoekstra. Uit deze verbintenis: Jasmijn Anne Maria van Deelen, geboren op 21 augustus 2007 te Amsterdam en Lotte Sarah Jacoba van Deelen, geboren op 23 november 2009.
Albert is op vrijdag 28 juni 1985 in Voerendaal opnieuw getrouwd met Marie Antoinette Josephine Frankort geboren op maandag 19 november 1945, zij was, op woensdag 24 september 1971 in Amsterdam, eerder getrouwd met Petrus Gerardus Scheffers en gescheiden op donderdag 4 mei 1981. Uit dit huwelijk:
Guido Scheffers, geboren op maandag 9 juni 1976 te Amsterdam en Jesse Scheffers, geboren op woensdag 27 juni 1979 te Heerlen.


TERUG

   © 2004 De Oerknol